Sp.z.o.o „Laidojimo paslaugų centras“

Zakład pogrzebowy „Laidojimo paslaugų centras” – to jedna z największych oraz najprężniej działających spółek pogrzebowych na Litwie. W Wilnie działa czternaście sal pogrzebowych pod nazwą tej firmy. Zakład pogrzebowy świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Litwy oraz w zależności od potrzeb w innych krajach.

 

Obecnie działa pięć filii spółki w różnych częściach stolicy i po jednej filii w Podbrodziu oraz Ignalinie.
Mieścimy się tuż przy kościołach:

 

 

Historia

 

W latach 1991-1992 podczas budowy wileńskiego kościoła p. w. bł. Jerzego Matulewicza oraz domu parafialnego zdecydowano podziemia kościelne wyposażyć w sale pogrzebowe. Ówczesny proboszcz parafii ks. Medardas Čeponis wpadł na taki pomysł, wziąwszy pod uwagę potrzebę takiego zakładu pogrzebowego w Wilnie. Jak twierdzi ks. M. Čeponis, o zaprojektowaniu sal pogrzebowych pod kościołem zdecydowało kilka argumentów.
W owym czasie Wileński Cywilny Dom Pogrzebowy zakazywał księżom towarzyszyć z modlitwą zmarłym, dlatego też niezbędne były sale pogrzebowe, w których można byłoby pożegnać zmarłego według jego wyznawanej wiary i sposobu życia. Poza tym w salach pogrzebowych, zlokalizowanych w nowych dzielnicach Wilna, parafianom byłoby bardziej komfortowo organizować uroczystość pogrzebową zmarłego bliżej jego miejsca zamieszkania. Wygodniej jest również zgromadzić się społeczności parafialnej do wspólnej modlitwy i odprowadzenia zmarłego do wieczności. Przewidywano skromny dochód z wynajmu sal pogrzebowych przeznaczyć na potrzeby parafialne.
W dn. 22 grudnia 1996 r. została odprawiona pierwsza msza w nowo wybudowanym kościele. Natomiast pierwsze sale pogrzebowe otwarto w maju 1997 r. Na początku działały dwie, następnie działalność pomyślnie się rozwinęła i dzisiaj w parafii przy kościele bł. Jerzego Matulewicza działa pięć takich sal. Właśnie od działalności tej jednostki rozpoczęła się cała historia UAB ,,Laidojimo paslaugų centras“. Z biegiem lat firma wzrastała i rozwijała się. Zgromadzono duży zasób wiedzy i doświadczenia, który następnie udoskonalono. Utrzymano przez wieki kształtowane zwyczaje pochówku oraz obrzędów religijnych. Po przywróceniu niepodległości Litwy w dziedzinie usług pogrzebowych konieczne były zmiany w zakresie wyrażenia czci zmarłym oraz pochówku szczątków ludzkich. Państwowe zakłady pogrzebowe nie zdążyły przystosować się do szybko zmieniającej się sytuacji, zatem spółka „Laidojimo paslaugų centras” podjęła się wyzwania i zaczęła świadczyć kompleksowe usługi pogrzebowe z poszanowaniem przekonań religijnych oraz moralnych każdego człowieka. Na początku działalności personel spółki analizował obrzędy pogrzebowe różnych religii oraz wyznań. W miarę potrzeb zostały one przywrócone do życia, by każdy człowiek został pożegnany na podstawie uprzednio deklarowanych przekonań życiowych. Do dziś dnia w naszym zakładzie pogrzebowym obowiązuje twórcza organizacja procesu świadczenia usług pogrzebowych. Personel spółki stosownie do potrzeb oraz oczekiwań każdej osoby tworzy wyjątkową relację z każdym człowiekiem i w tych trudnych chwilach pomaga w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowej.

 

Staramy się, by każdy, który zwrócił się o pomoc, otrzymał wsparcie, właściwą uwagę, współczucie oraz wyjątkową obsługę w momencie uroczystości pogrzebowej.

 

Prosimy o kontakt pod numer +370 614 04 608

Laidojimo Centras
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY?

W tych trudnych chwilach Firma Laidojimo Paslaugų Centras udzieli Państwu wszechstronnej pomocy i wsparcia

Laidojimo paslaugų centras

Nasze szczegóły

Sp.z.o.o „Laidojimo paslaugų centras“
Kod firmy 302998508
VAT 100007499611
Kalvariju ul. 329, LT-08420, Wilno
Tel. +370 614 04 608
info@laidojimocentras.lt

Laidojimo paslaugų centras

Godziny pracy

Godziny przechowywania materiałów pogrzebowych:
I-VII: 8.00 – 20.00
 
Godziny pogrzebowe:
I-VII: 8.30 – 21.30

Laidojimo Centras