Naujienos

Laidojimo paslaugų centras kviečia melstis už mirusiuosius

Laidojimo Paslaugų Centras nuoširdžiai kviečia pasimelsti kartu už Jūsų artimuosius, kuriuos mums patikėjote palydėti į Amžinąją kelionę.
Šv. Mišios už Jums brangius žmones bus aukojamos 2022 m. lapkričio 4 d. visose bažnyčiose, šalia kurių yra 9 mūsų padaliniai.
Malda – tai, ko labiausiai reikia išėjusiems…