Naujienos

Laidojimo paslaugų centras gyvai Lietuvos radijo laidoje „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite”

Šiandien kviečiame klausytis tiesioginės Lietuvos radijo laidos „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite“! Laidoje dalyvaus „Laidojimo paslaugų centro“ direktoriaus pavaduotojas Stasys Guja ir Kernavės bei Musninkų parapijų klebonas kunigas Marius Talutis.
Pradžia 15.05 val. Pokalbis apie laidojimo tradicijų pokyčius vyks iki 16 val.